Instalbud KraśnikInstalbud KraśnikInstalbud Kraśnik

Instalbud Kraśnik

Usługi budowlane Wykopy, niwelacja terenu

Instalbud Kraśnik

OBSŁUGUJEMY ZARÓWNO DUŻE BUDOWY JAK I INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH.

Instalbud Kraśnik

Zapraszamy do współpracy.

Nasze usługi

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Wykopy pod instalację wodną gazową i elektryczną,
 • Wykopy pod linie telefoniczne i światłowody
 • Kopanie rowów kanalizacyjnych i melioracyjnych
 • Kopanie pod fundamenty, chodniki, kostkę, ogrodzenia
 • Kopanie pod oczka wodne, ogrody
 • Niwelacja terenu i drobne wykopy różnego rodzaju

 

 

Przedsiębiorstwo INSTALBUD JĘDRZEJ WOJTASZEK z siedzibą w Kraśniku ogłasza, iż w wyniku realizacji projektu „Zakup gąsienicowej rozkładarki mas bitumicznych celem wdrożenia w INSTALBUD Jędrzej Wojtaszek nowej innowacyjnej usługi układania mieszanki mineralno-asfaltowej na ciepło” współfinasowanego w ramach Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Województwa Świętokrzyskiego, wprowadziło do swojej oferty nową usługę układania mieszanki mineralno-asfaltowej w technologii na ciepło.

Nowo wprowadzona usługa stanowi innowacyjność produktową i wyróżnia się między innymi następującymi korzyściami dla klientów:

 1. układanie mas bitumicznych odbywa się w temperaturze niższej względem temperatury stosowanej przy typowej technologii asfaltowej na gorąco (tzw. technologia na ciepło),
 2. ze względu na obniżoną temperaturę rozkładania mieszkanki możliwe jest wykonywanie usługi układania nawierzchni w dłuższych okresach świadczenia usług, proponowana przez naszą firmę usługa będzie pozwalała na wydłużenie możliwości wykonywania usługi nawet w okresach zimowych gdzie temperatura wynosi kilka stopni powyżej zera,
 3. zmniejszenie zużywania naturalnych surowców energetycznych,
 4. zmniejszona szkodliwość oparów i ekspozycji na wysoką temperaturę, co jest szczególnie istotne dla pracowników w przestrzeniach ograniczonych jak tunele lub hale przemysłowe,
 5. znacząca poprawa jakości i parametrów rozłożonej nawierzchni (w stosunku do technologii układania „na gorąco”) takich jak:

 

 • wysoka odporność na tworzenie się kolein i odkształcenia ścinające
 • duża odporność na pękanie zmęczeniowe
 • odporność na pęknięcia spowodowane niską temperaturą
 • wydłużony okres eksploatacji (nawet dwukrotny)
 • zwiększona odporność na działanie wody
 • duża odporność na środki zapobiegające oblodzeniu
 • wysokie parametry stabilności

 

 1. Nowa usługa przynosi korzyści zarówno dla naszej firmy, Klienta oraz Użytkownika nawierzchni:

 

 • dla wykonawcy: mniejsza energia i koszty, wydłużenie sezonu robót, poprawa warunków pracy,
 • dla Zarządcy dróg: szybsze wykonanie robót, lepszy obraz w oczach użytkownika Dróg,
 • dla użytkownika drogi: mniejsze utrudnienia ruchu,

 

 1. Wcześniejsze oddanie nawierzchni do ruchu.

 

Przedmiotowa usługa będzie świadczona z wykorzystaniem innowacyjnej Gąsienicowej rozkładarki mas bitumicznych Dynapac SD2500C co wiązać się będzie z wykonaniem usługi z wykorzystaniem innowacyjności procesowej związanej z układaniem nawierzchni.

 

Zapraszamy do kontaktu celem poznania naszej szczegółowej oferty w zakresie układania utwardzonych nawierzchni.

 

Gwarantujemy konkurencyjne ceny oraz krótkie terminy realizacji!

OBSŁUGUJEMY ZARÓWNO DUŻE BUDOWY
JAK I INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH.

Zapraszamy do współpracy.