Przetargi

Firma Instalbud zaprasza do składania ofert zgodnie z załączonym zapytanie ofertowym w związku z realizacją projektu pn. Zakup gąsienicowej rozkładarki mas bitumicznych celem wdrożenia w INSTALBUD Jędrzej Wojtaszek nowej innowacyjnej usługi układania mieszanki mineralno-asfaltowej na ciepło.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

 

Dokumenty do pobrania:

1_załacznik_specyfikacja_zapytanie ofertowe_nr_1
2_załacznik_formularz_ofertowy_zapytanie ofertowe_nr_1
3_załacznik_oswiadczenie_zapytanie ofertowe_nr_1
4_załacznik_oswiadczenie_brak_powiazan_zapytanie ofertowe_nr_1
ZAPYTANIE_ofertowe_1_2016

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypobierz